peaceduty.blogg.se

Personliga texter om fred och frihet i en alltmer komplex värld. Maktdelning genom balans mellan marknadsstyrning och demokrati. Hur går det med landsbygden under tilltagande urbanisering. Men framför allt - var finns den enskilda människan, hur blir hon synlig. Var finns musiken?

Peace duty

Publicerad 2014-10-31 15:17:19 i Allmänt,

Om försvaret och motiv för en europeisk ny sorts värnplikt

 

Värnplikten trappades ner genom att efter mönstringen väldigt få ryckte in och i maj 2009 beslöt riksdagen slutligen att den allmänna värnplikten i Sverige skulle avskaffas (= vilande?).

Värnplikten hade förutom försvarsfunktionen flera effekter på samhället

1)    försvar mot invasion

2)    socialt – unga människor från olika bakgrund blandas och blir jämställda inför uppgiften och samtidigt, genom utbildningen, medvetna om varandra och vad som är värt att försvara

3)    fysisk träning till hygglig kondition

4)    försörjning under övergång från tonår till vuxenliv (frigörelse)

Sammantaget ledde det till att många som idag inte betraktas som anställningsbara kunde ha åtminstone en merit utöver ett svagt skolbetyg: genomgången militär tjänst

 

Idag skulle samma värnplikt vara omodern. Man krigar inte i första hand med handeldvapen eller kulsprutegevär. Det mesta sker med robotar och maskiner. Fotfolk behövs ändå.

 

En idé om ”peace duty” hör väl hemma här: "Peace duty" – ett milt obligatorium i 5 månader för all unga motiverade i hela Europa.

 

Vi har ett Europa i kris. Konflikter inom unionen. Pengarna ojämnt fördelade. Arbetslösheten stor. Värnpliktsförsvaret nedlagt på många håll. Dålig beredskap att ta hand om vatten- och livsmedelsförsörjning i händelse av krig eller när infrastrukturen förstörts av andra skäl, som t.ex. terror. Terrorhoten växer. Eller pandemier – ebola eller om vi förlorar kriget mot bakterierna (det dör idag cirka 20.000 personer i Europa p.g.a. antibiotikaresistens – kan väntas öka.

Det är hur lätt som helst att slå ut svenska kraftnätet eller våra färskvattentäkter. Kraftledningsstolparna står helt obevakade ute i landet. Pentylstubin lindat runt benen på ett tiotal ledningsstolpar i kraftlinjenätet…lätt som en plätt… ger svårlagade strömavbrott i större delen av landet. Ja, och det behövs ingen specialist för förgifta vattnet. Till detta har vi idag cirka 17 000 hemvärnsmän. Räcker det? För några år sedan kunde vi i kris kalla in även värnpliktiga soldater, som visserligen var onödigt duktiga på att skjuta med handeldvapen men de var många och kunde lite om sjukvård och transporter och hade viss kunskap om landets säkerhet.  Och de fanns i färdig organisation. De kunde mobiliseras utan mycket ytterligare utbildning.

Jag älskade inte mina lumparkompisar, men vi delade en värdering. Vi var villiga att offra livet för demokrati som alternativ till diktatur.  Och vi var omkring en miljon och mobiliserbara med relativt kort varsel. Hade detta varit på europeisk basis och med en bredare uppgift än ”bara” krigsutbildning skulle jag idag vara ännu mer motiverad.

Jag skulle vilja se återinförandet av en ny sorts värnplikt – ”peace duty” - på europeisk nivå. Fem månader motsvarande en termin i skola eller universitet.

Vi har i Europa 730 miljoner invånare. Det är 75 gånger fler än vi är svenskar, då en årskull är cirka 100 000. En europeisk årskull är omkring 7 miljoner unga människor av båda könen. Tänk att drygt hälften eller 4 miljoner duger till europeisk värnplikt – de är friska och motiverade.

En utbildningsplats på ett internat kan kanske ha 2000 värnpliktiga per år (en grupp på våren och en på hösten; 5 månader vardera) och 100 lärare som delvis rekryteras ur gruppen yrkesofficerare och underbefäl men domineras av andra lärare (sjuksköterskor, brandmän, logistiker…). Det blir 1000 utbildningsplatser fördelade jämnt över Europa.

Varje utbildningsplats ska ha blandad rekrytering. Man ska kunna träffa alla nationers människor på en utbildningsplats under en termin.

Målet är att skapa förståelse för unionens risker säkerhetsmässigt och möjligheter (teori) och färdigheter i att ta hand om problem när infrastrukturen raserats någonstans i Europa. Och på köpet får man en ny av många ungdomar delad vision av vad Europa kan bli.

Ur denna stora grupp med bred säkerhets- och sjukvårdsutbildning kan man sedan rekrytera reservister. Med viss ersättning blir de jourhavande soldater – specialister och befäl - med krigsplacering. 

Stockholm 2014-10-31

Anders Ulfvarson

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela